vineri, 7 decembrie 2012

Proiect tematic,,VIN SARBATORILE"

Saptamana aceastra am inceput proiectul tematic,,Vin sarbatorile".O sa-l prezint in continuare,pentru cei doritori.Sper sa va placa.


PROIECT TEMATIC,,VIN SARBATORILE!"
GRUPA MARE,,BOBOCEII CURIOSI"
NASAUD

Argument

În preajma Sărbătorilor de iarnă trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale, deoarece Sărbătorile de Crăciun ne transpun pe un tărâm spiritual remarcabil. Ne împăcăm cu noi înşine şi cu semenii noştri, prin iubire şi iertare, prin bucuria de a fi împreună şi a deveni mai buni, mai darnici.
            Un rol important în decizia de alegere a temei l-au avut întrebările copiilor pe care le pun de fiecare dată la început de iarnă:  ” Când vine Moş Crăciun?”, „ Dar Moş Nicolae?”, „ Care vine primul?”,  „ De unde are el aşa de multe daruri?”, „ De ce vine Moşul doar iarna?”.
            Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-şi consolideze unele cunoştinţe despre Sărbătorile de iarnă, despre tradiţiile şi obiceiurile româneşti  pe care le ştim de la strămoşii noştri, din dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi prospeţimea lor.


Obiectivele proiectului

·        Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă la nivel de unitate.
·        Trezirea curiozităţii si interesului faţă de tradiţiile locale.
·        Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai portului, tradiţiilor şi obiceiurilor noastre.
·        Transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor locale în forme accesibile preşcolarilor.
·        Sistematizarea cunoştinţelor despre obiceiurile specifice de iarnă. antrenând capacităţi dobândite la nivelul tuturor domeniilor experienţiale.


Descrierea proiectului

Tema: ,,Cum este,a fost si va fi aici pe pamant’’
Proiect: ,,Vin sarbatorile’’
Subteme:    1.,, Daruind vei dobandi’’
                    2. ,,Obiceiuri si traditii’’
                    3.,,In prag de Craciun’’
Grupul tinta: grupa mare
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERIENŢIALE

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
OBIECTIVE CADRU
*Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a structurilor verbale orale
Obiective de referinţă
*Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor;
*Să utilizeze în exprimare un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical
*Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei proprii,  activităţii personale şi (sau a relaţiilor cu ceilalţi)
*Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles, să reţină şi să reproducă expresii ritmate şi rimate.

DOMENIUL ŞTIINŢĂ
OBIECTIVE CADRU
*Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător
*Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare
Obiective de referinţă
*Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială pe baza cunoştinţelor prematematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, , pe baza unor însuşiri comune luate în considerare separat, să numere corect în limitele 1-5;
*Să cunoască elementele componente ale lumii înconjurătoare (fiinţa umană ca parte integrantă a mediului);
*Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
OBIECTIVE CADRU
- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
- Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive.
Obiective de referinţă
*Să respecte reguli simple de securitate personală;
*Să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului în care trăieşte (grădiniţa, grupul de joacă);
*Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive
*Să manifeste prietenie faţă de colegii din grupul de joacă;
*Să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:
OBIECTIVE CADRU:
 - Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, modelaje;
 - Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore a muzicii
Obiective de referinţă:
·        Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
·        Să intoneze cântece pentru copii accesibile vârstei;
·        Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
·        Să exerseze deprinderile tehnice specifice desenului şi modelajului în redarea unor teme plastice;
·        Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
OBIECTIVE CADRU
- Formarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar applicative,
Obiective de referinţă
*Să aplice reguli simple de igienă personală şi colectivă
*Să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi
*Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă);
*Să-şi formeze corect deprinderile motrice de bază;


Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ
Cărţi ilustrate cu costume naţionale
Vederi cu obiceiuri de Crăciun
Biblia pentru  copii
Planşe ilustrate
Albume foto şi reviste
Cărţi cu sau despre obiceiuri tradiţionale
Felicitări
Invitaţii
Caiete auxiliare
Tăbliţe magnetice
Cd-uri
Cd-player
ARTĂ
Cărţi de colorat
Creioane colorate
Coli de desen
Acuarele;Pensule
Hârtie colorată, glasată, creponată şi autocolantă
Lipici;Plastilină;Planşete
Foarfeci;Sârmuliţe
Suport din lemn pentru sorcove
Conuri de brad
Resturi de beteala
Crenguţe de brad
Ornamente din gips

JOC DE MASĂ
„Din jumătăţi întreg”
„Alege şi grupează”
Jetoane cu :   imagini, cifre,obiecte specifice
Coşuleţe
Puzzle

JOC ROL
Costume naționale
Costum de Moş
Coşuleţe
Măşti
Trăistuţe
Păpuşi
Iesle
Paie
Toiag
Bici
Sorcove
Clopoţei
Fructe;Nuci;Covrigi

ŞTIINŢĂ
Costum National
Obiecte tradiţionale
Obiecte şi ornamente de brad
Icoane
Brad
Lupa
CONSTRUCŢII
Piese „Lego”
Mozaic
Octogoane
Cuburi din lemn, plastic
Maşinuţe
Resursele proiectului:
·        Resurse procedurale
Brainstormingul;Ciorchinele;Explicaţia;Conversaţia;Problematizarea;Munca pe grupe;Joc de rol;
Observarea;Turul galeriilor.
·        Resurse materiale
Cărţi ilustrate cu costume naţionale, vederi cu obiceiuri de Crăciun, Biblia pentru copii, planşe ilustrate, albume foto, reviste, cărţi cu sau despre obiceiuri tradiţionale, felicitări, invitaţii, caiete auxiliare, C. D.-uri,  C. D –player, tăbliţe magnetice, creioane colorate, cărţi de colorat, acuarele, coli de desen, pensule, hârtie colorată, glasată, creponată şi autocolantă, lipici, plastilină, planşete, foarfeci, sârmuliţe, suport din lemn pentru sorcove, resturi de beteală, crenguţe de brad, „Din jumătăţi în întreg”, „Alege şi grupează”, jetoane, puzzle, bici, sorcove, clopoţei, costume naţionale, costum de moș, coșuleţe, măşti, trăistuţe, fructe, nuci, covrigi, păpuşi, iesle, paie, toiag, obiecte tradiţionale, obiecte şi ornamente de brad, brad, lupă, lego, mozaic, octogoane, cuburi din lemn, plastic, maşinuţe, aparat foto, xerox, calculator.
·        Resurse de timp
Trei săptămâni – 3.12.2012-21.12.2012
·        Resurse umane
copii;părinţi;educatoare;preot;reprezentanţi ai comunităţii locale


Inventar de probleme:

Ce ştiu copiii ?
Ce doresc să afle?
Iarna vine Moş Crăciun şi Moş Nicolae
Moş Nicolae lasă dulciuri in ghetuţe
Mosul lasa o nuielusa pentru copiii rai
Împodobim bradul
Merg la colindat
Primesc daruri
Semnificaţia Crăciunului şi a bradului împodobit
Cine a fost Sfantul Nicolae?
Cine a fost Mos Craciun?
Să înveţe colinde
Care este mesajul colindelor
Ce costumaţie au  colindătorii
Cum se sărbătoreşte Crăciunul în satul natal
Cu cine pot împărtăşi bucuria Sărbătorilor de iarnăScrisoare de intentie
Dragi părinţi şi bunici,
            În următoarele trei săptămâni dorim să trezim interesul copiilor faţă de practicile tradiţionale ale Sărbătorilor de iarnă moştenite din cele mai vechi timpuri ce se desfăşoară şi în prezent în comunitatea noastră.În acest sens, vă rugăm să purtaţi discuţii cu copiii dumneavoastră referitoare la ritualuri şi obiceiuri specifice acestor sărbători.Vă rugăm, de asemenea, să ne sprijiniţi în procurarea unor materiale ajutătoare legate de tema noastră: obiecte si costume populare, icoane, costume şi măşti de urs, capră, cioban, clopoţei, sorcove, stea, costum si mască de Moş, brad.
                                                                        Vă mulţumim că ne sunteţi alături!
                                                Copiii si educatoarea!
                       
Parinte,
Suntem copiii din grupa de prescolari si venim la dumneavoastra cu o rugaminte. Am dori sa veniti la noi in vizita  si sa ne explicati cateva lucruri noi despre Mos Nicolae, Mos Craciun, Bradul de Craciun si Iisus si nasterea acestuia. Orice explicatie pe intelesul copiilor ne va ajuta
Va multumim,
 Copiii si educatoarea!

Centru tematic
Cu materialele aduse de părinţi şi copii vom organiza centrul tematic, într-un colt al grupei: cărţi, poze, imagini, planşe, reviste, felicitări si icoane cu Naşterea Domnului, ornamente specifice sărbătorii Crăciunului. Pe măsura înaintării proiectului, centrul tematic se va îmbogăţii cu materiale.

Finalitatea proiectului
Produsele rezultate in timpul derulării proiectului:
felicitări, podoabe pentru pom, expoziţii cu lucrări ale copiilor, album de fotografii din timpul derulării proiectului, portofoliu cu lucrări ale copiilor, spectacol prezentat părinţilor, primirea lui Moş Crăciun.

BIBLIOGRAFIE:
„Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii” editura V&Integral 2005
„Metoda varstelor timpurii”- editura Miniped, Timisoara 2002
„Biblia pentru copii”


Data/ziua
ALA
ADP
Tema, domenii experienţiale şi tipuri de activităţi implicate
Luni
03.12.2012
BIBLIOTECA:
-Povestea Sfantului Nicolae
-„Puzzle”
–„Scriu o scrisoare pentru Mos Nicolae”
JOC DE ROL:
-De-a gospodinele
-„Pregatim prajituri”
CONSTRUCŢII:
-,,Ghetuţa lui Moş Nicolae”
- „Drumul mosului”
-„Casa lui Mos Nicolae”
ŞTIINŢĂ
-,,Alege darurile de la Moş Nicolae
-„ Unde este greseala?”
-Labirint
ARTĂ
-,,Colorăm daruri”
-,,Desenează darul primit”
„Coloram ghetutele lui Mos Nicolae”
-Modelam nuielusa lui Mos Nicolae

Jocuri şi activităţi recreative:
-Cursa cu desagii moşului
-Audiţie- cântece de iarnă
-Joc muzical: Brăduţul
-Joc de miscare,,Ninge,ninge”
-Sfantul Nicolae-ppt”
-Ed.religioasa:,,Cum ne comportam in biserica?”-conversatie
1.RUTINE
Primirea copiilor
( deprinderi specifice)
Întâlnirea de dimineaţă
Salutul românaşilor, prezenţa,
calendarul naturii
Joc de grup,,: Ce-am primit de la Moş Nicolae...”
Micul dejun, gustarea
(deprinderi specifice)
Momentul de mişcare
Gimnastica de înviorare
Jocuri de mişcare în aer liber

2.TRANZIŢII:
exerciţii ritmice, numărători,
jocuri cu text şi cânt:
-Ghetuţele
-Iarna ne-a sosit in zori
-Saniuta
-Suntem pitici/voinici
-Bat din palme
-Cantecul fulgilor de nea

3.ACTIVITĂŢI OPŢIONALE
1,,Limba engleza’’
2.,,Ne jucam cu Creionel’’

,,De vorbă cu Moş Nicolae’’
DŞ-,,De vorba cu Mos Nicolae”-lectură după imagini
DEC-,,Iarna ne-a sosit in zori’’ cântec, joc muzical

Marţi
04.12.2012

,,Vine Moş Nicolae’’
DLC-,,Legenda lui Mos Nicolae”-povestire
DŞ-,,Alege, grupează, numără jucăriile aduse de Moş Nicolae”

Miercuri
05.12.2012

,,Ghetuţele’’
DLC-,,Ghetutele”-memorizare
DOS-,,Cizmulita lui Mos Nicolae”-aplicaţii

Joi
06.12.2012

,,Găseşte darurile’’
DŞ-,,Numără darurile”(1-5)
DPM-Săritură în adâncime;joc,,Gaseste darurile”

Vineri
07.12.2012

,,Sa fim mai buni de sarbatori”
DOS:,Fetita cu chibrituri”
DEC-,,Cadouri”-modelaj


Data/ziua
ALA
ADP
Tema, domenii experienţiale şi tipuri de activităţi implicate
Luni
10.12.2012
BIBLIOTECA:
„Citim imagini despre Iisus”-biblia     
„Bucuriile sărbătorilor de iarnă” – comunicare orală şi scrisă
„De Craciun”-memorizare
„Selectam si citim imagini cu obiceiuri de iarna”
JOC DE ROL:
„De-a colindătorii”
„De-a gospodinele”
CONSTRUCŢII:
,,Crengute de brad”
 „Ieslea lui Iisus”
,,Sorcove”
,,Bradul si elemente de impodobit”-puzzle
ŞTIINŢĂ
Ajută-l pe Moş Crăciun să găsească drumul corect”;
,Numara ornamentele de pe brad”fisa
,,Cauta si coloreaza triunghiul”
 ARTĂ
,,Glogulete,stelute,clopotei”-pictura
,,Covrigi pentru colindatori”
„Coronita de Craciun”-aplicatie
„Coloram imagini cu brazi si globulete”
Jocuri şi activităţi recreative:
Joc de mişcare: Dans tematic,,Dansul braduletilor”
Joc distractiv:,,Bradul vesel mi-a soptit”( despre cadouri)
-auditie „Colinde”
-Joc de miscare:,,Capra”
Ed. Sanitara: „Sa ne ferim de microbi

1.RUTINE
Primirea copiilor
( deprinderi specifice)
Întâlnirea de dimineaţă
Salutul românaşilor, prezenţa, calendarul naturii
Joc de grup: Ce-am primit de la Moş Craciun?”
Micul dejun, gustarea
(deprinderi specifice)
Momentul de mişcare
Gimnastica de înviorare
Jocuri de mişcare în aer liber

2.TRANZIŢII:
exerciţii ritmice, numărători,
jocuri cu text şi cânt:
-Steaua sus rasare-colind
-Daca vesel se traieste
-Bat din palme
-Sorcova
-Bradulet,bradut dragut

3.ACTIVITĂŢI OPŢIONALE
1,,Limba engleza’’
2.,,Ne jucam cu Creionel’’

,, Iata vin colindatori”
DS-,,Datini si obiceiuri de iarna’’-lectura dupa imagini
DEC-,,Steaua’’-colind-predare;Joc muzical-,,Caprita’’

Marţi
11.12.2012

,,In noaptea sfanta  de Craciun”
DLC:,,Nasterea  lui Isus”-lectura educatoarei
DS:,,Cine stie,castiga!”-compunerea si descompunerea numarului 5

Miercuri
12.12.2012

,,De ce impodobim bradul?”
DOS:,,Legenda bradului”-povestea educatoarei
DEC: „Brad impodobit”-pictura

Joi
13.12.2012

,,O brad frumos”
DLC:,,Bradul cu surprize”-joc didactic
DPM: „Mers în echilibru pe o linie trasată” /„La colindat” – traseu aplicativ

Vineri
14.12.2012

,,In asteptarea lui  Mos Craciun”
DS: “Sa-l salvam pe Mos Craciun !”-joc didactic
DOS :Tablou pentru Mos Craciun’’-lucrare colectiva


Data/ziua
ALA
ADP
Tema, domenii experienţiale şi tipuri de activităţi implicate
Luni
17.12.2012
BIBLIOTECA:
-Alege jetoane cu tradiţii de iarnă
-Citim  imagini despre naşterea lui Iisus”
,,Uite vine Moş Crăciun”-memorizare
,,Repetare poezii pentru serbare”
JOC DE ROL
-De-a Moş Crăciun
-De-a serbarea
-,,Masa de Craciun”
CONSTRUCŢII:
-Cadouri de la Moş Crăciun
-Sania lui Moş Crăciun
ŞTIINŢĂ
,,De unde vine Mos Craciun?”
„Unde creste bradul si de ce este verde tot timpul anului?”
-Selectează, grupează cadourile
ARTĂ:
-Modelam globulețe”
-„Moş Crăciun” – pictura
-,,Mos Craciun”-lipire
Jocuri şi activităţi recreative:
„Dansam in jurul bradului”
-Aleargă la brăduţ
-Audiţie- cântece şi colinde de iarnă
-Joc muzical: Brăduţul meu
-,,Ghici cine lipseste?”-joc de atentie
-Ed.ecologica-,,De ce ploua,de ce ninge?”
1.RUTINE
Primirea copiilor
( deprinderi specifice)
Întâlnirea de dimineaţă
Salutul, prezenţa, calendarul
naturii
Joc de grup: ,,Când s-a născut Domnul Sfânt”
Micul dejun, gustarea
(deprinderi specifice)
Momentul de mişcare
Gimnastica de înviorare
Jocuri de mişcare în aer liber

2.TRANZIŢII:
exerciţii ritmice, numărători, jocuri cu text şi cânt:
-Bunule tu Moş Crăciun
-Eu sunt renul lui Moş Crăciun
-,,Astazi s-a nascut Hristos “
-,,Sari renule,sari!”
-,,Braduletul”

3.ACTIVITĂŢI OPŢIONALE
1,,Limba engleza’’
2.,,Ne jucam cu Creionel’’

„ Vin sarbatorile!”
DŞ-„Sarbatorile de iarna” –evaluare
DEC- ,,Colinde”-repetare
Marţi
18.12.2012

„Uite vine Moş Crăciun”
DLC:,,Asteptam pe Mos Craciun”-joc didactic
DEC:,,Mos Craciun”-desen

Miercuri
19.12.2012

„Daruri  de Crăciun”
DŞ-,,Ordonează mulţimile cu
daruri”
DOS-confecţii,,Felicitare de Craciun”
Joi
20.12.2012

,,În jurul bradului”
DŞ-,,Cate cuburi am ascuns?”-joc didactic
DPM-euritmie,,Dansul fulgilor de nea”
Vineri
21.12.2012

,,In prag de Craciun!”
DLC-repetarea poeziilor de Craciun invatate
DOS:Program artistic sustinut in fata parintilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu